Trường mẫu giáo 1-6 gồm 350 hoc sinh. Trong đó, có 295 học sinh đạt Kênh A.